32909
 • Pfalz D.IIIa 1296/18 - Jasta 56 (O)
 • Pfalz D.IIIa 8178/17 Rudolf Stark - Jasta 34b (02+03)
 • Pfalz D.IIIa 8178/17 Rudolf Stark - Jasta 34b (007)
 • Pfalz D.IIIa 8178/17 Rudolf Stark - Jasta 34b (008)
 • Pfalz D.IIIa 8284/17 Jakob Pollinger - Jasta 77b (O). Before capture
 • Pfalz D.IIIa 8284/17 Jakob Pollinger - Jasta 77b (106). After capture & having crosses re-painted incorrectly
 • Pfalz D.IIIa 8304/17 (O)
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (01)
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (AL0714-029 )
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (Greg Van Wyngarden)
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (Greg Van Wyngarden). Fuselage detail
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (Greg Van Wyngarden). Wing detail
 • Pfalz D.IIIa ex-Jasta 37 now with Jastaschule markings (Greg Van Wyngarden). Tailplane detail
 • Pfalz D.IIIa Marine Feld Jasta (Greg Van Wyngarden)