32606
 • 0132028A sprue view A
 • 0132028A sprue detail
 • 0132028A sprue view B
 • 0132028B sprue view A
 • 0132028B sprue view B
 • 0132028C sprue
 • 0132028D sprue view A
 • 0132028D sprue view B
 • 132E0011 100hp Gnome Monosoupape engine view A
 • 132E0011 100hp Gnome Monosoupape engine detail
 • 132E0011 100hp Gnome Monosoupape engine view B
 • 0132606P photo-etched metal details
 • 9132606 decal
 • 9132606 decal details
 • 54606 1/32 Lanoe Hawker resin figure parts
 • 54606 1/32 Lanoe Hawker - John Belcher NZ (1)
 • 54606 1/32 Lanoe Hawker - John Belcher NZ (2)