32042
  • AEG G.IV 848/17 White 1, Bogohl 8b, May 1918
  • AEG G.IV 850/17 White 2, Bogohl 8b, June 1918
  • AEG G.IV 'Shark?' White VII, mid to late 1918
  • AEG G.IV 567/18 White 7, Bogohl 8b, mid to late 1918
  • AEG G.IV 574/18 White IV, November 1918